Random header image at AV-creatief

Home

 

Bedankt dat u de website van de Audio Visuele werkgroep AV-Creatief bezoekt. Wij zijn een groep van achttien AV amateurs die zich bezig houden met het maken van audio-visuele producties.

Het doel van AV-Creatief is om een platform te bieden aan av-hobbyisten die inhoudelijk en creatief een hoge kwaliteit nastreven bij het maken van hun producties en daarover open en diepgaand willen discussiëren.

Onze werkgroep richt zich op alle vormen van AV presentaties, maar het accent ligt op digitale HDAV (High Definition Audio Visual) shows,  de digitale variant van de klassieke diaserie met geluid.

AV-Creatief is een besloten groep en werft nieuwe leden door av-hobbyisten te benaderen waarvan de groep vindt dat de manier van werken en het niveau goed aansluiten bij AV-Creatief. AV-Creatief komt vier keer per jaar op  zaterdagen in de periode tussen september en april bij elkaar in Houten. De coördinator  van de groep is Chris Stenger.
Op de ledenpagina stellen de leden van AV-Creatief zich voor.  De activiteitenpagina geeft een overzicht van de activiteiten die AV-Creatief organiseert.