Random header image at AV-creatief

Cisca en Evert Abspoel

Mensen met hun verschillende gewoontes en gebruiken in andere landen vormden de bron van inspiratie voor onze fotografie, audiovisuele presentaties en AV-shows.

In onze voorheen gehouden lezingen worden historische wetenswaardigheden over land en bevolking verteld aan de hand van digitale projectie afgewisseld met audiovisuele shows. Sinds medio 2019 verzorgen wij geen openbare presentaties meer.