Random header image at AV-creatief

Jeannette en Ko Hoogesteger

Jeannette en Ko Hoogesteger

Jeannette en Ko Hoogesteger

Ko Hoogesteger is op 15 jarige leeftijd begonnen met de hobby fotografie. Sinds 1983 houdt hij zich bezig met het produceren van Audio Visuals. In het begin werkte hij met een zelfgebouwd overvloeiapparaat en drie diaprojectoren.
Later is hij overgestapt naar zes projectoren en computersoftware om de AV’s te programmeren en is hij begonnen met panorama projecties.
Sinds de uitvinding van de digitale camera, beamer en hoogwaardige software zijn de mogelijkheden om een AV te maken oneindig geworden.
Zijn vrouw Jeannette Hoogesteger is Ko’s belangrijkste klankbord bij het produceren van zijn av-series.
Soms is Jeannette ook de voice-over bij shows met gesproken commentaar.
Op zijn website www.kohoogesteger.nl meer over zijn fotografie.
Ko en Jeannette zijn tevens actief in de AV-groep ‘Grenzeloos in panorama’ http://www.grenzeloosinpanorama.com/